แจ้งเพื่อทราบ !! ตั้งแต่วันที่ 22 มิ.ย. 60 เป็นต้นไป สทส.จะทำการปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยของระบบฯ หากส่งผลกระทบต่อการใช้งาน MIS โปรดแจ้งเบอร์ 02-5034862-3
กรณีขอสิทธิ์ใช้ระบบฯ / เพิ่มสิทธิ์ / ย้ายสำนักงาน
ดาวน์โหลด
ส่งแฟ็กซ์ 02-984-0783,02-503-4863
*** หลังจากนั้น สามารถใช้งานระบบได้ภายใน 1 วันทำการ
เพิ่มรายชื่อช่างสำนักงาน
ส่งรายละเอียด เลขบัตรประชาชน ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
สังกัด ส่งแฟ็กซ์ 02-984-0783,02-503-4863
*** หลังจากนั้น สามารถใช้งานระบบได้ภายใน 1 วันทำการ
เพิ่มข้อมูลชื่อสำนักงานรังวัดเอกชน
ติดต่อสำนักงานช่างรังวัดเอกชน เบอร์ 02-141-5745
!!! กรุณาเข้าใช้ระบบ MIS ด้วย browser internet explorer ค่ะ !!!