เพิ่มรายชื่อช่างสำนักงาน
ส่งรายละเอียด เลขบัตรประชาชน ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
สังกัด ส่งแฟ็กซ์ 02-984-0783,02-503-4863
*** หลังจากนั้น สามารถใช้งานระบบได้ภายใน 1 วันทำการ
เพิ่มข้อมูลชื่อสำนักงานรังวัดเอกชน
ติดต่อสำนักงานช่างรังวัดเอกชน เบอร์ 02-141-5745
!!! กรุณาเข้าใช้ระบบ MIS ด้วย browser internet explorer ค่ะ !!!
การขอสิทธิ์เข้าใช้งานระบบ
1.การลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบการรายงานผลการปฎิบัติงานในสำนักงานที่ดิน (สมัครใหม่)
2.ตรวจสอบผลการลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบตามรายงานผลการปฏิบัติงานในสำนักงานที่ดิน (สมัครใหม่)
3.กรณีต้องการย้ายหน่วยงาน/อยู่มากกว่า 1 สำนักงาน ให้ Login เข้าระบบไปที่เมนู จัดการผู้ใช้งาน แบบฟอร์มการลงทะเบียนใช้งานระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานฯ เพื่อทำการแก้ไขข้อมูล